Medlemsvillkor


Medlemsavtal


Detta medlemsavtal reglerar DM:s medlemsvillkor. Med medlem avses den som registrerat sig hos DM. Våra bestämmelser gäller för alla dina nuvarande och framtid köp hos DM. Detta avtal gäller tills vidare och du kan när du vill avsluta ditt medlemskap. Att avsluta ditt medlemskap eller ändra dina uppgifter gör du under "Min profil".


Rabattkoder och poäng kan inte registreras i efterhand. För att ta del av poäng och använda rabattkoder måste du vara inloggad vid köp.


Som medlem och kund skall du iaktta största omsorg om ditt användarnamn och lösenord hos DM. Lämna inte ut dessa till någon annan.

DM förbehåller sig rätten att vidta förändringar i villkoren samt att uppdatera och komplettera dina uppgifter via andra register med information som är viktig för att ge dig bästa tänkbara medlemsservice. Detta gäller i första hand namn- och adressuppgifter.


Vårt kundregister är konfidentiellt och DM förbinder sig att inte vidarebefordra kundinformation till tredje part utan godkännande från medlem. DM är indexerat med Google.


Säkerhet


Vid registrering och beställning godkänner du enligt lag att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Alla personuppgifter hanteras i enlighet med svensk lagstiftning.


Du har alltid rätt att se dina personuppgifter som finns registrerade hos oss. Du har alltid rätt att få uppgifterna rättade eller raderade genom att kontakta oss.

DM använder krypterad dataöverföring vilket betyder att Betalning- och personuppgifter sker genom säkra sidor på nätet.

Om du är under 18 år och vill handla på DM behöver du målsmans tillstånd.
Shoppingpoäng


För att ta del av shoppingpoäng måste du som medlem vara inloggad vid köp. Det finns ingen möjlighet att lägga in poäng i efterhand.


Vi förbehåller oss för eventuella ändringar.